Gaosheng Office Furniture Co., Ltd.

Address: Shunde District of Foshan City, Longjiang Town, Chung Hau Industrial Zone, Guangdong Province

Tel: 0757-23888188

Fax: 0757-23888183

Postal Code: 528318

Website: www.gao-sheng.com

E-mail: info@gao-sheng.com